Selskabet for
Arbejderhistorie

Pariserkommunen 1871 - Utopi og realitet

SFAH markerer med denne udgivelse 150 året for Pariserkommunen. I 72 dage i 1871 levede et eksperiment, hvor parisiske arbejdere og borgere for første gang tog magten og satte sig for at gennemføre en revolution med socialistiske prinipper om demokrati, lighed og offentlig sikring af uddannelse. 190 sider.

Indholdsfortegnelse:

Forord, af Jesper Vestermark Køber, Kenn Schoop, Ulla Jeppesen

Pariserkommunen mellem fortid, nutid og fremtid. Fra realiserede idealer til et blodigt nederlag. Kommunens efterliv i vor historieforståelse. af Bertel Nygaard

Kommunens programmer og dekreter. Oversigt

Borgerkrig i Frankrig. Adresse fra Generalrådet i Internationale, af Karl Marx. Forord af Morten Thing

Marx og borgerkrig i Frankrig. Marx’s arbejde med udkast til ‘Borgerkrig i Frankrig’. Af Morten Thing

Lærestykker – tre dramaer om Pariserkommunen. L.C. Nielsen: Pariserkommunen, Nordahl Grieg: Nederlaget, Bertolt Brecht: Kommunens dage.

Da Pariserkommunen kom til Danmark. Danske aviser og forfatteres syn på Kommunen, Georg Brandes, Wilhelm Dinesen og Louis Pio. Af Kenn Schoop

Genoptryk af Arbejderkunst 2, 1932. Pariserkommunens udvikling i tekst, illustreret af træsnit og tegninger. Af Anton Hansen og Harald Rue

 

Anmeldelse:

Karsten Fledelius i Arbejderhistorie – Tidsskrift for historie, kultur og politik, nr. 1, 2022
https://sfah.dk/assets/uploads/2022/05/8.-anmeldelser1-22-d.pdf

Redaktion: Kenn Schoop, Ulla Jeppesen og Jesper Vestermark Køber

Pariserkommunen 1871

Utopi og realitet

sfah skriftserie 60
udgivet 2021.
pris 200,00 kr. 190 sider.
|o

Nicklas Freisleben Lund: I ambivalent kamp – strejkeromanen 1850-1950 × 2023

Wolfgang Fritz Haug. Redigeret af Klaus Schulte, Rolf Czeskleba Dupont og Harmut Haberland: Det praksisfilosofiske - blik fra neden × 2023

Søren Kolstrup: De røde flertal × 2023

Henning Bro og Søren Kolstrup: Fra slum til velfærd × 2022

Redaktion: Kenn Schoop, Ulla Jeppesen og Jesper Vestermark Køber: Pariserkommunen 1871 - Utopi og realitet × 2021

Morten Thing: Marie Nielsen og revolutionen - nyt oplag × 2020

Bertel Nygaard: Det røde spøgelse. Kommunismen og 1840ernes danske politiske kultur × 2019

Margit Bech Vilstrup: Kampen om arbejderne × 2019

Rasmus Knold Andersen & Jesper Vestermark Køber (red.): Arbejderbevægelsens demokrati × 2019

Anette Eklund Hansen, Søren Kolstrup & Lars K. Christensen: Arbejdernes Historie i Danmark 1800-2000 × 2017

Knud Knudsen: Arbejdskonflikternes historie i Danmark × 2016

Thomas Wegener Friis: Den nye nabo. DDRs forhold til Danmark 1949-1960 × 2016

Jens Toftgaard: Kampen om København. Magt og demokrati i byens rum 1870-1901 × 2016

Søren Nielsen-Man: Kurs mod demokrati? DKP's demokrati·opfattelse 1919-1947 × 2016

Knud Holt Nielsen: Giv mig de rene og ranke × 2016

Sebastian Lang-Jensen og Karen Steller Bjerregaard (red.): Arbejderbevægelsen, venstrefløjen og Europa 1945-2005 × 2016

Knud Knudsen: Dansk fagbevægelses historie til 1950 × 2016

Iben Bjørnsson: AIC: Arbejderbevægelsens Informations Central × 2016

John Bertelsen & Birgit Kirkebæk: Uønsket i Danmark - bortsendt til Amerika × 2014

Preben Hansen: Farimagsgade. Tyve år ved en dødsmærket presse. × 2013

Søren Kolstrup: Velfærdsstatens rødder × 1996