Selskabet for
Arbejderhistorie

Kurv


            
|o
dk/assets/uploads/2022/10/img713-250x375
småbogsserie 1
udgivet 2022.
pris 125 kr. 96 sider.
Pris ved køb af 15 bøger: 100 kr.

Fra slum til velfærd – ny SFAH-bog × BOLIGEN og boligpolitikken har ofte været ’glemt’ i beskrivelsen af den samlede velfærdshistorie. Det på trods af at boligen til alle tider har haft en central betydning for såvel den brede befolknings daglige levekår, som for velfærdens generelle udvikling.

|o
dk/assets/uploads/2023/05/SFAH_I_ambivalent_kamp_forside-250x375
sfah skriftserie 62
udgivet 2023.
pris 200 kr. 270 sider.

I ambivalent kamp – strejkeromanen 1850-1950 × Indhold: Forord Læsevejledning Kapitel 1. Strejker, litteratur og præferencer Kapitel 2. Tidligt teoretisk appendiks Kapitel 3. Strejkens historie, form og teori Kapitel 4. Strejkelitteratur og strejkeroman Kapitel 5. Germinal – Hvad vil I gøre for at sejre? Kapitel 6. Den store kamp – Og er du vis på maalet? Kapitel 7. In Dubious Battle – Tell ’em straight what a strike m

|o
dk/assets/uploads/2023/03/19319_SFAH_flyer_2_korrektur-2_Side_2-250x375
sfah skriftserie 61
udgivet 2023.
pris 175 kr.

Det praksiske filosofiske – blik fra neden × OM BOGEN Ifølge den tyske filosof Wolfgang Fritz Haug er teori sammenhængsviden. Hans mangeårige arbejde drejer sig om at kortlægge de historisk-epistemologiske, ideologiteoretiske, metodologiske og almen filosofiske implikationer af Marx’ hovedværk Kapitalen. Kritik af den politiske økonomi og dets tilblivelsestrin og om at anvende disse erkendelser i analysen af nutidens transnationale highte

|o
dk/assets/uploads/2021/11/SFAH_Pariserkommunen_forside_medium-250x375
sfah skriftserie 60
udgivet 2021.
pris 200,00 kr. 190 sider.

Pariserkommunen 1871 – Utopi og realitet × Indholdsfortegnelse: Forord, af Jesper Vestermark Køber, Kenn Schoop, Ulla Jeppesen Pariserkommunen mellem fortid, nutid og fremtid. Fra realiserede idealer til et blodigt nederlag. Kommunens efterliv i vor historieforståelse. af Bertel Nygaard Kommunens programmer og dekreter. Oversigt Borgerkrig i Frankrig. Adresse fra Generalrådet i Internationale, af Karl Marx. Forord af Morten Thi

|o
dk/assets/uploads/2020/01/img341-2-250x375
sfah skriftserie 59
pris 200 kr.

Marie Nielsen og revolutionen – nyt oplag × Marie Nielsen (1875-1951), født i et fattigt husmandshjem, kom ud at tjene som 14-årig. Fandt ud af, at hun ville være skolelærer og fik hjælp af en lærer til at få lån til uddannelsen. Ansat siden i Frederiksberg skolevæsen. Medlem af Socialdemokratisk Ungdomsforbund, og siden af Socialdemokratiet, i 1916 medlem af hovedbestyrelsen. Trådte i 1918 ud af Socialdemokratiet og grundlagde Danmarks

|o
dk/assets/uploads/2016/11/bog-55-uønsket-i-danmark-250x375
sfah skriftserie 55
udgivet 2014.
pris 200 kr. 253 sider.

Uønsket i Danmark – bortsendt til Amerika × Der er udgivet artikler og bøger om fattiggårde, arbejdsanstalter og tvangsarbejdesanstalter i 1800-tallet og 1900-tallet. Der er også udgivet enkelte oversigter over fattigvæsenets udvikling som helhed. Men der er aldrig blevet udgivet en monografi, som med udgangspunkt i en enkelt tvangsarbejdsanstalt stiller skarpt på de forvaltningsmæssige rutiner og praksisser, som førte personer i det ned

|o
dk/assets/uploads/2016/11/bog-54-det-røde-spøgelse
sfah skriftserie 54
pris 200 kr.

Det røde spøgelse. Kommunismen og 1840ernes danske politiske kultur × Kommunismens opdukken i 1840ernes politiske og kulturelle begrebsverden gjorde også den moderne verden mere moderne. Kommunismen var med til at lære menneskene at leve, orientere sig og engagere sig i en verden kendetegnet ved radikal forandring. Den pegede på nye udfordringer for den moderne civilisation med voksende storyer, industriel udvikling, nye former for social nød og sønderbrydning af

|o
dk/assets/uploads/2019/09/SFAH_Kampen_om_arbejderne_forside_050919-250x375
sfah skriftserie 58
pris 250 kr.

Kampen om arbejderne × Partier på tværs af det politiske spektrum erklærer sig i disse år som arbejderpartier. Men hvem er de arbejdere, de bejler til? Og hvordan har forestillingen om arbejderen ændret sig med det moderne samfunds udvikling? De spørgsmål tages op i denne bog, hvor selve begrebet arbejder sættes under lup, fra det opstod som et politisk grundbegreb i slutningen af 1700-tallet og til i dag. Forfattere

|o
dk/assets/uploads/2019/04/Forside-Arbejderbevægelsens-demokrati-250x375
sfah skriftserie 57
udgivet 2019.
pris 130 kr. 203 sider.

Arbejderbevægelsens demokrati × Demokratisering af samfundsøkonomien, medindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladserne har i mange år været en væsentlig drivkraft i arbejderbevægelsens virke. Fra bevægelsens begyndelse i sidste halvdel af det 19. århundrede, over den parlamentariske kamp i den første halvdel af det 20. århundrede til 1970'ernes forslag om økonomisk demokrati har arbejderbevægelsens repræsentanter kæmpet f

|o
dk/assets/uploads/2016/11/De_røde_flertal_forside-250x375
sfah skriftserie 56
pris 200 kr.

De røde flertal × De røde flertal handler om store politiske ambitioner, der bristede for flertalsregeringerne i 1966-1967 og 1971-1973. Bogen sætter fokus på den indbyggede spænding, der opstår i et flertal, hvor den socialdemokratiske (største) part ønsker et kontrolleret klassekompromis, mens den mindre part slås for at flytte hegnspæle til fordel for en mere lige magtorden. Nederlagene var følgelig, men arbejde

|o
dk/assets/uploads/2016/11/bog-51-dansk-fagbevægelses-historie-250x375
sfah skriftserie 51
pris 299 kr.

Dansk fagbevægelses historie til 1950 × Bogen, der i 2011 blev antaget som doktorafhandling ved Aalborg Universitet, er en undersøgelse af, hvordan de faglige organisationer slog rod i Danmark, fra slutningen af 1800-tallet og frem. Vægten i undersøgelsen ligger på organiseringen af arbejderne, dannelsen af fagforeninger og af de større forbund og hvordan udviklingen af arbejdsforholdene og produktionsteknikkerne slår igennem i det fagl

|o
dk/assets/uploads/2016/11/bog-50-skriftserie-50
sfah skriftserie 50
pris 199 kr.

Arbejderbevægelsen, venstrefløjen og Europa 1945-2005 × Antologien indeholder bidrag af Niels Finn Christiansen, Morten Rasmussen, Jytte Larsen, Nikolaj Petersen, Henrik Madsen, Lise Hedegaard Rasmussen, Steen Gade, Søren Sander Rasmussen, Jens Arnholtz Hansen, Trine P. Larsen og Søren Kaj Andersen. 215 sider. Udgivelsesår: 2009

|o
dk/assets/uploads/2016/11/bog-de-rene-og-de-ranke-49-250x375
sfah skriftserie 49
pris 199 kr.

Giv mig de rene og ranke × Giv mig de rene og ranke - Danmarks Kommunistiske Ungdom 1960-1990

|o
dk/assets/uploads/2016/11/bog-48-kurs-mod-demokrati-250x375
sfah skriftserie 48
pris 149 kr.

Kurs mod demokrati? DKP's demokrati­opfattelse 1919-1947 × Hvad var egentlig kommunismens oprindelige demokratisyn? Og hvordan forvaltede, eller måske udviklede, et vesteuropæisk Sovjetorienteret kommunistparti som DKP dette demokratisyn i tiden fra partiets fødsel og frem til den kolde krig? Var danske kommunister først og sidst slet og ret antidemokrater? Eller skete der reelle bevægelser i demokrati- og frihedsopfattelsen? Fandtes der et demokratisk

|o
dk/assets/uploads/2016/11/bog-49-kampen-om-københavn
sfah skriftserie 47
pris 149 kr.

Kampen om København. Magt og demokrati i byens rum 1870-1901 × Bogen handler om kampen for retten til at gå på gaden med et politisk budskab. Politiet begrænsede fra begyndelsen socialisternes mulighed for at markere sig i gaderne. under forskellige restriktioner fik arbejderbevægelsen fra midten af 1870erne lov at gå i optog grundlovsdag, men først 25 år senere tillod politiet bevægelsen selv at definere anledningen. Forfatningskampen blev i 1901 afslutte

|o
dk/assets/uploads/2016/11/bog-43-den-nye-nabo
sfah skriftserie 43
pris 199 kr.

Den nye nabo. DDRs forhold til Danmark 1949-1960 × I 1949 dukkede en ny stat op syd for Lolland/Falster. Det kommunistiske DDR om til at spille en vigtig rolle for Danmark under den Kilde Krig. Denne bog analyserer det tidligere Østtysklands forhold til Danmark i 1950erne. De var en tid med klare trusselsbilleder. For østtyskerne var Danmark en af fjenderne i den globale systemkonflikt. Men samtidig var danskerne også ml for en målrettet udenri

|o
dk/assets/uploads/2016/11/bog-00-default-250x375
sfah skriftserie 41
pris 199 kr.

Arbejdskonflikternes historie i Danmark × Arbejdskonflikternes historie i Danmark - arbejdskampe og arbejderbevægelse 1870-1940

sfah skriftserie 38
udgivet 1996.
199 kr.

Velfærdsstatens rødder × Hvilke sociale og politiske kræfter har øvet indflydelse på den danske velfærdstats udformning? Hvilken rolle har henholdsvis arbejderbevægelsen og de borgerlige partier spillet i det seje træk for en social reformering af kapitalismen? Under hvilke samfundsmæssige forhold er det lykkedes de reformvenlige kræfter at bryde igennem med nye velfærdslove? Denne bog søger at besvare disse spørgsmål

|o
dk/assets/uploads/2016/11/bog-52-aic-250x375
sfah skriftserie 52
pris 199 kr.

AIC: Arbejderbevægelsens Informations Central × I denne bog fortælles for første gang hele historien om Arbejderbevægelsens Informationscentral (AIC), en stærkt anti-kommunistisk organisation, som Socialdemokratiet og LO drev. Det er historien om AICs arbejde og kontakter til efterretningstjenesterne og til udlandet. Iben Bjørnsson modtog i 2008 Arbejderhistorieprisen for sin undersøgelse. 260 sider. Udgivelsesår: 2012

|o
dk/assets/uploads/2016/11/bog-53-farimagsgade-250x375
sfah skriftserie 53
udgivet 2013.
pris 199 kr. 247 sider.

Farimagsgade. Tyve år ved en dødsmærket presse. × I Nørre Farimagsgade i København lå i størstedelen af det 20. århundrede Social-Demokratens, senere Aktuelt, bladhus og her havde den landsdækkende socialdemokratiske presse sit hovedsæde. Social-Demokraten var en gang Nordens største datablad. Men i de tyve år - fra 1945 til 1965 - da Preben Hansen var medarbejder ved prisen, var de socialdemokratiske blade allerede  hårdt trængt af konkurrentern

|o
dk/assets/uploads/2017/03/Arbejdernes-historieforside-250x375
sfah skriftserie 46
pris 200 kr.

Arbejdernes Historie i Danmark 1800-2000 × Bogen fortæller om, hvordan den moderne arbejderklasse blev til i Danmark, og om hvordan arbejderne organiserede sig fagligt og politisk. Den fortæller om vigtige arbejdskampe og politiske reformer. Men også om hverdagslivet i arbejderkvartererne og på fabrikkerne. Bogens hoveddel er ansamlet fremstilling af arbejdernes historie fra ca. 1800 til ca. 2000. Den starter således med den første stor