Selskabet for
Arbejderhistorie

Kurs mod demokrati? DKP's demokrati·opfattelse 1919-1947

Demokrati og kommunisme har været to nøgleord i det 20. århundrede. Det første fremstår idag som et plusord. Det sidste som det modsatte. Bogen undersøger udviklingen i DKPs syn på demokrati frem mod Den kolde Krig og synet på kommunismen efter kommunismens sammebrud i 1989.

Hvad var egentlig kommunismens oprindelige demokratisyn? Og hvordan forvaltede, eller måske udviklede, et vesteuropæisk Sovjetorienteret kommunistparti som DKP dette demokratisyn i tiden fra partiets fødsel og frem til den kolde krig?

Var danske kommunister først og sidst slet og ret antidemokrater? Eller skete der reelle bevægelser i demokrati- og frihedsopfattelsen? Fandtes der et demokratisk potentiale i den danske partikommunisme? Og udsprang Socialistisk Folkeparti alene af helt nye erkendelser, som de kommunistiske nytænkere fandt frem til under partikampen fra 1956? Eller rummede udviklingen i DKP omkring ti år tidligere allerede væsentlige kim til SF?

Disse og andre spørgsmål er hovedemnet for denne arkiv- og kildbaserede bog.

384 sider. Udgivelsesår: 2008

Søren Nielsen-Man

Kurs mod demokrati? Kommunismens demokratigrundlag og DKP's demokratiopfattelse 1919-1947

sfah skriftserie 48
pris 149 kr.
|o

Nicklas Freisleben Lund: I ambivalent kamp – strejkeromanen 1850-1950 × 2023

Wolfgang Fritz Haug. Redigeret af Klaus Schulte, Rolf Czeskleba Dupont og Harmut Haberland: Det praksisfilosofiske - blik fra neden × 2023

Søren Kolstrup: De røde flertal × 2023

Henning Bro og Søren Kolstrup: Fra slum til velfærd × 2022

Redaktion: Kenn Schoop, Ulla Jeppesen og Jesper Vestermark Køber: Pariserkommunen 1871 - Utopi og realitet × 2021

Morten Thing: Marie Nielsen og revolutionen - nyt oplag × 2020

Bertel Nygaard: Det røde spøgelse. Kommunismen og 1840ernes danske politiske kultur × 2019

Margit Bech Vilstrup: Kampen om arbejderne × 2019

Rasmus Knold Andersen & Jesper Vestermark Køber (red.): Arbejderbevægelsens demokrati × 2019

Anette Eklund Hansen, Søren Kolstrup & Lars K. Christensen: Arbejdernes Historie i Danmark 1800-2000 × 2017

Knud Knudsen: Arbejdskonflikternes historie i Danmark × 2016

Thomas Wegener Friis: Den nye nabo. DDRs forhold til Danmark 1949-1960 × 2016

Jens Toftgaard: Kampen om København. Magt og demokrati i byens rum 1870-1901 × 2016

Søren Nielsen-Man: Kurs mod demokrati? DKP's demokrati·opfattelse 1919-1947 × 2016

Knud Holt Nielsen: Giv mig de rene og ranke × 2016

Sebastian Lang-Jensen og Karen Steller Bjerregaard (red.): Arbejderbevægelsen, venstrefløjen og Europa 1945-2005 × 2016

Knud Knudsen: Dansk fagbevægelses historie til 1950 × 2016

Iben Bjørnsson: AIC: Arbejderbevægelsens Informations Central × 2016

John Bertelsen & Birgit Kirkebæk: Uønsket i Danmark - bortsendt til Amerika × 2014

Preben Hansen: Farimagsgade. Tyve år ved en dødsmærket presse. × 2013

Søren Kolstrup: Velfærdsstatens rødder × 1996