Arbejdernes Historie i Danmark 1800-2000

SFAH’s Skriftserie 46

Arbejdernes Historie i Danmark 1800-2000

Posted d. 15. marts 2017
|o
Læg
i kurv
Arbejdernes Historie i Danmark 1800-2000
Pris: 200 kr.

Af Anette Eklund Hansen, Søren Kolstrup & Lars K. Christensen

Bogen fortæller om, hvordan den moderne arbejderklasse blev til i Danmark, og om hvordan arbejderne organiserede sig fagligt og politisk. Den fortæller om vigtige arbejdskampe og politiske reformer. Men også om hverdagslivet i arbejderkvartererne og på fabrikkerne. Bogens hoveddel er ansamlet fremstilling af arbejdernes historie fra ca. 1800 til ca. 2000.

Den starter således med den første storkoflikt i 1794 og slutter med de udfordringer, som arbejderbevægelsen stor over for ved indgangen til det 21. århundrede. Dertil kommer en række temaartikler, som behandler særlige emner som f.eks. kultur, demokrati eller køn set i relation til arbejderbevægelsen.

Bogen indeholder bidrag af Niels Finn Christiansen, Knud Knudsen, Jytte Larsen, Claus Bryld, Morten Thing og Erik Strange Petersen.

464 sider, illustreret, omfattende noteapparat og litteraturliste. Udgivelsesår: 2007

Lars K. Christensen er historikere, ph.d. og museumsinspektør, Søren Kolstrup er lektor emeritus, ph.d. og Anette Eklund Hansen, cand. mag og tidligere afdelingsleder på Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.