Selskabet for
Arbejderhistorie

Arbejdernes Historie i Danmark 1800-2000

skriftserie nr 46Bogen er et oversigtsværk, som kan læses af alle med interesse for emnet. Den er forsynet med fyldige noter og litteraturhenvisninger, hvorfor den vil være en oplagt indgang til et nærmere studie.

Bogen fortæller om, hvordan den moderne arbejderklasse blev til i Danmark, og om hvordan arbejderne organiserede sig fagligt og politisk. Den fortæller om vigtige arbejdskampe og politiske reformer. Men også om hverdagslivet i arbejderkvartererne og på fabrikkerne. Bogens hoveddel er ansamlet fremstilling af arbejdernes historie fra ca. 1800 til ca. 2000.

Den starter således med den første storkoflikt i 1794 og slutter med de udfordringer, som arbejderbevægelsen stor over for ved indgangen til det 21. århundrede. Dertil kommer en række temaartikler, som behandler særlige emner som f.eks. kultur, demokrati eller køn set i relation til arbejderbevægelsen.

Bogen indeholder bidrag af Niels Finn Christiansen, Knud Knudsen, Jytte Larsen, Claus Bryld, Morten Thing og Erik Strange Petersen.

464 sider, illustreret, omfattende noteapparat og litteraturliste. Udgivelsesår: 2007

Anette Eklund Hansen, Søren Kolstrup & Lars K. Christensen

Arbejdernes Historie i Danmark 1800-2000

sfah skriftserie 46
pris 200 kr.
|o

Nicklas Freisleben Lund: I ambivalent kamp – strejkeromanen 1850-1950 × 2023

Wolfgang Fritz Haug. Redigeret af Klaus Schulte, Rolf Czeskleba Dupont og Harmut Haberland: Det praksisfilosofiske - blik fra neden × 2023

Søren Kolstrup: De røde flertal × 2023

Henning Bro og Søren Kolstrup: Fra slum til velfærd × 2022

Redaktion: Kenn Schoop, Ulla Jeppesen og Jesper Vestermark Køber: Pariserkommunen 1871 - Utopi og realitet × 2021

Morten Thing: Marie Nielsen og revolutionen - nyt oplag × 2020

Bertel Nygaard: Det røde spøgelse. Kommunismen og 1840ernes danske politiske kultur × 2019

Margit Bech Vilstrup: Kampen om arbejderne × 2019

Rasmus Knold Andersen & Jesper Vestermark Køber (red.): Arbejderbevægelsens demokrati × 2019

Anette Eklund Hansen, Søren Kolstrup & Lars K. Christensen: Arbejdernes Historie i Danmark 1800-2000 × 2017

Knud Knudsen: Arbejdskonflikternes historie i Danmark × 2016

Thomas Wegener Friis: Den nye nabo. DDRs forhold til Danmark 1949-1960 × 2016

Jens Toftgaard: Kampen om København. Magt og demokrati i byens rum 1870-1901 × 2016

Søren Nielsen-Man: Kurs mod demokrati? DKP's demokrati·opfattelse 1919-1947 × 2016

Knud Holt Nielsen: Giv mig de rene og ranke × 2016

Sebastian Lang-Jensen og Karen Steller Bjerregaard (red.): Arbejderbevægelsen, venstrefløjen og Europa 1945-2005 × 2016

Knud Knudsen: Dansk fagbevægelses historie til 1950 × 2016

Iben Bjørnsson: AIC: Arbejderbevægelsens Informations Central × 2016

John Bertelsen & Birgit Kirkebæk: Uønsket i Danmark - bortsendt til Amerika × 2014

Preben Hansen: Farimagsgade. Tyve år ved en dødsmærket presse. × 2013

Søren Kolstrup: Velfærdsstatens rødder × 1996