Selskabet for
Arbejderhistorie

Kampen om København. Magt og demokrati i byens rum 1870-1901

Bogen handler om 1800-tallets intense politiske kampe om Københavns gader, hvor socialistiske arbejdere, liberale borgere og fædrelandskærlige Estrup-tilhængere gik på gaden i store optog med politiske budskaber. Det er historien om, hvordan politiske bevægelser skabte den moderne, politiske demonstration som udtryksform.

Bogen handler om kampen for retten til at gå på gaden med et politisk budskab. Politiet begrænsede fra begyndelsen socialisternes mulighed for at markere sig i gaderne. under forskellige restriktioner fik arbejderbevægelsen fra midten af 1870erne lov at gå i optog grundlovsdag, men først 25 år senere tillod politiet bevægelsen selv at definere anledningen.

Forfatningskampen blev i 1901 afsluttet med en bred accept af parlamentarismen og et andet centralt demokratisk princip: Borgernes fri ret til at samles på gaden for at udtrykke et politisk standpunkt.

Kampen om København gjorde byens rum til et legitimt sted at føre politik og skabte den moderne, politiske demonstration.

175 sider, illustreret. Udgivelsesår: 2008.

Jens Toftgaard

Kampen om København

sfah skriftserie 47
pris 149 kr.
|o

Nicklas Freisleben Lund: I ambivalent kamp – strejkeromanen 1850-1950 × 2023

Wolfgang Fritz Haug. Redigeret af Klaus Schulte, Rolf Czeskleba Dupont og Harmut Haberland: Det praksisfilosofiske - blik fra neden × 2023

Søren Kolstrup: De røde flertal × 2023

Henning Bro og Søren Kolstrup: Fra slum til velfærd × 2022

Redaktion: Kenn Schoop, Ulla Jeppesen og Jesper Vestermark Køber: Pariserkommunen 1871 - Utopi og realitet × 2021

Morten Thing: Marie Nielsen og revolutionen - nyt oplag × 2020

Bertel Nygaard: Det røde spøgelse. Kommunismen og 1840ernes danske politiske kultur × 2019

Margit Bech Vilstrup: Kampen om arbejderne × 2019

Rasmus Knold Andersen & Jesper Vestermark Køber (red.): Arbejderbevægelsens demokrati × 2019

Anette Eklund Hansen, Søren Kolstrup & Lars K. Christensen: Arbejdernes Historie i Danmark 1800-2000 × 2017

Knud Knudsen: Arbejdskonflikternes historie i Danmark × 2016

Thomas Wegener Friis: Den nye nabo. DDRs forhold til Danmark 1949-1960 × 2016

Jens Toftgaard: Kampen om København. Magt og demokrati i byens rum 1870-1901 × 2016

Søren Nielsen-Man: Kurs mod demokrati? DKP's demokrati·opfattelse 1919-1947 × 2016

Knud Holt Nielsen: Giv mig de rene og ranke × 2016

Sebastian Lang-Jensen og Karen Steller Bjerregaard (red.): Arbejderbevægelsen, venstrefløjen og Europa 1945-2005 × 2016

Knud Knudsen: Dansk fagbevægelses historie til 1950 × 2016

Iben Bjørnsson: AIC: Arbejderbevægelsens Informations Central × 2016

John Bertelsen & Birgit Kirkebæk: Uønsket i Danmark - bortsendt til Amerika × 2014

Preben Hansen: Farimagsgade. Tyve år ved en dødsmærket presse. × 2013

Søren Kolstrup: Velfærdsstatens rødder × 1996