Selskabet for
Arbejderhistorie

Det praksisfilosofiske - blik fra neden

skriftserie nr 61Ifølge W,F. Haug er teori sammenhængsviden. Med Gramsci går han ud fra, at alle mennesker i samfundet er filosoffer. Over for en dogmatisk kommunisme hævder han, at socialistiske fællesskaber har brug for tænkende individer og en gensidig forpligtelse, mættet af indsigt. Teorierne bør studeres i anvendelsen, så de kan bruges til indgreb i diskursive kampe – på det akademiske felt og i politisk praksis. 192 sider.

OM BOGEN

Ifølge den tyske filosof Wolfgang Fritz Haug er teori sammenhængsviden. Hans mangeårige arbejde drejer sig om at kortlægge de historisk-epistemologiske, ideologiteoretiske, metodologiske og almen filosofiske implikationer af Marx’ hovedværk Kapitalen. Kritik af den politiske økonomi og dets tilblivelsestrin og om at anvende disse erkendelser i analysen af nutidens transnationale hightech- og online kapitalisme. Trods at hans navn mange steder i den tysktalende del af verden nævnes i samme åndedrag som f.eks. Oskar Negt, er han endnu meget ukendt i Danmark.

Bortset fra Haugs gennembrudsværk Kritikken af vareæstetikken fra 1971, hvis hovedkapitel i sin tid hurtigt udkom på dansk og dannede afsæt til en brederes modtagelse i Danmark, har de fleste af hans arbejder hidtil kun været kendt blandt tysk, engelsk eller spansklæsende specialister.

Præsentationen af Det praksisfilofiske blik fra neden. Bidrag 2007-2021 prøver at råde bod på dette, ved at præsentere centrale tekster som Haug har skrevet i denne periode.

Bogen er redigeret af Klaus Schulte, Rolf Czeskleba-Dupont og Hartmut Haberland og udgives af Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH).

INDHOLD 

Indledning v/ Klaus Schulte og Rolf Czeskleba-Dupont
Er det nemt at være filosof inden for marxismen? Æresdoktorforelæsning ved Roskilde Universitet (2013)
Hvad er det kulturelle ved kulturen? På sporet af den tabte kritik (2015)
Ekskurs om Holbeins købmandsportræt fra 1532. Kulturel distinktion eller eller distinktionskultur? (2011)
Antonio Labriolas grundlæggelse af praksisfilosofien. (2018)
Økologiens kopernikanske vending? Jason Moores verdensøkologiske tilgang til praksisfilosofien (2020)
Og dog bevæger den sig. Overvejelser omkring Fridays for Future (2019)
Krav til en ny begyndelse. (2007 / 2021)
For praktisk dialektik. For praktisk dialektik. (2008 / 2021)

ANMELDELSER:

Hans Erik Avlund Frandsen i Eftertryk:
https://www.eftertrykket.dk/category/anmeldelser/#sidr

Temanummer af Kritisk Debat om praksisfilosofi:
Artikler af Haug, Gert Sørensen, Detlef Siegfried, Carsten Jensen, Rolf Czeskleba-Dupont og Klaus Schulte.
https://kritiskdebat.dk/kategori/aktuelt-nummer/

Wolfgang Fritz Haug. Redigeret af Klaus Schulte, Rolf Czeskleba Dupont og Harmut Haberland

Det praksisfilosofiske - blik fra neden. Bidrag 2007-2021

sfah skriftserie 61
udgivet 2023.
pris 175 kr.
|o

Nicklas Freisleben Lund: I ambivalent kamp – strejkeromanen 1850-1950 × 2023

Wolfgang Fritz Haug. Redigeret af Klaus Schulte, Rolf Czeskleba Dupont og Harmut Haberland: Det praksisfilosofiske - blik fra neden × 2023

Søren Kolstrup: De røde flertal × 2023

Henning Bro og Søren Kolstrup: Fra slum til velfærd × 2022

Redaktion: Kenn Schoop, Ulla Jeppesen og Jesper Vestermark Køber: Pariserkommunen 1871 - Utopi og realitet × 2021

Morten Thing: Marie Nielsen og revolutionen - nyt oplag × 2020

Bertel Nygaard: Det røde spøgelse. Kommunismen og 1840ernes danske politiske kultur × 2019

Margit Bech Vilstrup: Kampen om arbejderne × 2019

Rasmus Knold Andersen & Jesper Vestermark Køber (red.): Arbejderbevægelsens demokrati × 2019

Anette Eklund Hansen, Søren Kolstrup & Lars K. Christensen: Arbejdernes Historie i Danmark 1800-2000 × 2017

Knud Knudsen: Arbejdskonflikternes historie i Danmark × 2016

Thomas Wegener Friis: Den nye nabo. DDRs forhold til Danmark 1949-1960 × 2016

Jens Toftgaard: Kampen om København. Magt og demokrati i byens rum 1870-1901 × 2016

Søren Nielsen-Man: Kurs mod demokrati? DKP's demokrati·opfattelse 1919-1947 × 2016

Knud Holt Nielsen: Giv mig de rene og ranke × 2016

Sebastian Lang-Jensen og Karen Steller Bjerregaard (red.): Arbejderbevægelsen, venstrefløjen og Europa 1945-2005 × 2016

Knud Knudsen: Dansk fagbevægelses historie til 1950 × 2016

Iben Bjørnsson: AIC: Arbejderbevægelsens Informations Central × 2016

John Bertelsen & Birgit Kirkebæk: Uønsket i Danmark - bortsendt til Amerika × 2014

Preben Hansen: Farimagsgade. Tyve år ved en dødsmærket presse. × 2013

Søren Kolstrup: Velfærdsstatens rødder × 1996