Selskabet for
Arbejderhistorie

Arbejderbevægelsens demokrati

En samling af artikler som tidligere har været bragt i SFAHs tidsskriftet Arbejder­historie­ om demokrati, socialisme og kontrol med arbejdet.

Demokratisering af samfundsøkonomien, medindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladserne har i mange år været en væsentlig drivkraft i arbejderbevægelsens virke.

Fra bevægelsens begyndelse i sidste halvdel af det 19. århundrede, over den parlamentariske kamp i den første halvdel af det 20. århundrede til 1970’ernes forslag om økonomisk demokrati har arbejderbevægelsens repræsentanter kæmpet for at udvide demokratiet, så det rummede langt mere end den parlamentariske styreform, vi i dag oftest forbinder med demokrati.

Indhold:

Claus Bryld: Arbejderbevægelsen og demokratiet – idé og praksis

Karin Hansen og Lars Torpe: Demokrati i Danmark – Socialdemokratisk set

Herman Knudsen: Demokrati på arbejdspladsen – dilemmaer for fagbevægelsen

Flemming Mikkelsen: Demokrati i arbejdslivet set i et historisk-sociologisk perspektiv

Jonas Toubøl og Jonas K. Gielfeldt: Den fejlslagne kampagne for økonomisk demokrati som faktor i arbejderbevægelsens politiske udvikling

Erik Kulavig: Drøm og virkelighed på revolutionens fabrikker

203 sider. Udgivelsesår: 2019

 

Rasmus Knold Andersen & Jesper Vestermark Køber (red.)

Arbejderbevægelsens demokrati

sfah skriftserie 57
udgivet 2019.
pris 130 kr. 203 sider.
|o

Nicklas Freisleben Lund: I ambivalent kamp – strejkeromanen 1850-1950 × 2023

Wolfgang Fritz Haug. Redigeret af Klaus Schulte, Rolf Czeskleba Dupont og Harmut Haberland: Det praksisfilosofiske - blik fra neden × 2023

Søren Kolstrup: De røde flertal × 2023

Henning Bro og Søren Kolstrup: Fra slum til velfærd × 2022

Redaktion: Kenn Schoop, Ulla Jeppesen og Jesper Vestermark Køber: Pariserkommunen 1871 - Utopi og realitet × 2021

Morten Thing: Marie Nielsen og revolutionen - nyt oplag × 2020

Bertel Nygaard: Det røde spøgelse. Kommunismen og 1840ernes danske politiske kultur × 2019

Margit Bech Vilstrup: Kampen om arbejderne × 2019

Rasmus Knold Andersen & Jesper Vestermark Køber (red.): Arbejderbevægelsens demokrati × 2019

Anette Eklund Hansen, Søren Kolstrup & Lars K. Christensen: Arbejdernes Historie i Danmark 1800-2000 × 2017

Knud Knudsen: Arbejdskonflikternes historie i Danmark × 2016

Thomas Wegener Friis: Den nye nabo. DDRs forhold til Danmark 1949-1960 × 2016

Jens Toftgaard: Kampen om København. Magt og demokrati i byens rum 1870-1901 × 2016

Søren Nielsen-Man: Kurs mod demokrati? DKP's demokrati·opfattelse 1919-1947 × 2016

Knud Holt Nielsen: Giv mig de rene og ranke × 2016

Sebastian Lang-Jensen og Karen Steller Bjerregaard (red.): Arbejderbevægelsen, venstrefløjen og Europa 1945-2005 × 2016

Knud Knudsen: Dansk fagbevægelses historie til 1950 × 2016

Iben Bjørnsson: AIC: Arbejderbevægelsens Informations Central × 2016

John Bertelsen & Birgit Kirkebæk: Uønsket i Danmark - bortsendt til Amerika × 2014

Preben Hansen: Farimagsgade. Tyve år ved en dødsmærket presse. × 2013

Søren Kolstrup: Velfærdsstatens rødder × 1996