Arbejderbevægelsens demokrati

SFAH’s Skriftserie 57

Arbejderbevægelsens demokrati

Posted d. 3. juni 2019
|o
Læg
i kurv
Arbejderbevægelsens demokrati
Pris: 130 kr.

Af Rasmus Knold Andersen & Jesper Vestermark Køber (red.)

Demokratisering af samfundsøkonomien, medindflydelse og medbestemmelse på arbejdspladserne har i mange år været en væsentlig drivkraft i arbejderbevægelsens virke.

Fra bevægelsens begyndelse i sidste halvdel af det 19. århundrede, over den parlamentariske kamp i den første halvdel af det 20. århundrede til 1970’ernes forslag om økonomisk demokrati har arbejderbevægelsens repræsentanter kæmpet for at udvide demokratiet, så det rummede langt mere end den parlamentariske styreform, vi i dag oftest forbinder med demokrati.

Indhold:

Claus Bryld: Arbejderbevægelsen og demokratiet – idé og praksis

Karin Hansen og Lars Torpe: Demokrati i Danmark – Socialdemokratisk set

Herman Knudsen: Demokrati på arbejdspladsen – dilemmaer for fagbevægelsen

Flemming Mikkelsen: Demokrati i arbejdslivet set i et historisk-sociologisk perspektiv

Jonas Toubøl og Jonas K. Gielfeldt: Den fejlslagne kampagne for økonomisk demokrati som faktor i arbejderbevægelsens politiske udvikling

Erik Kulavig: Drøm og virkelighed på revolutionens fabrikker

203 sider. Udgivelsesår: 2019

 

Rasmus Knold Andersen, historiker og ph.d og Jesper Vestermark Køber er ph.d i historie