Selskabet for
Arbejderhistorie

Arbejderhistorieprisen 2023

			
			

HVEM FÅR ARBEJDERHISTORIEPRISEN 2023?

Det afsløres på Arbejderhistoriefestivalen lørdag den 7. oktober 2023 kl 11:30 på Arbejdermuseet. Vinderen vil blive fundet blandt tre nominerede bidrag. Prisen uddeles af Selskabet for Arbejderhistorie (SFAH), Arbejdermuseet og Arbejdermuseets Venner.

Bedømmelsesudvalget har indstillet følgende:

Troels Nørgaard Skadhauge for ph.d.-afhandlingen Reformist Road: The Ideological Development of Swedish Social Democracy (University of Pennsylvania, hovedvejleder: Rogers M. Smith). På baggrund af et stort kildearbejde giver afhandlingen et nuanceret og indsigtsfuldt indblik i den gradvise udvaskning af marxismen i det svenske socialdemokrati i perioden fra 1880’erne til 1980’erne – over funktionel socialisme til neo-liberalisme. Derved udfordres antagelsen om, at SAP lagde fundamentet for dets succes i slutningen af 1920’erne og starten af 1930’erne ved at forlade en klassekampsideologi til fordel for at blive et ”folkeparti”.

Mikkel Støvring Hansen for specialet Moderne Erhverv. Stillingsbetegnelsers statistiske og geografiske udvikling på baggrund af industrialiseringsprocessen, 1840-1901 (Københavns Universitet, vejleder: Gunnar Lind). Periodiseringen ’det industrielle gennembrud’ efterprøves gennem en omfattende kvantitativ analyse af stillingsbetegnelser i de digitaliserede folketællinger. Resultaterne viser en stigende differentiering og specialisering af samfundsfunktioner igennem perioden, særligt i København og andre større havne- og stationsbyer, og at det især tog fart fra 1880’erne. Specialet er godt eksempel på det såkaldte ’digital turn’ inden for historiefaget.

Kristoffer Edelgaard Christensen for ph.d.-afhandlingen Governing Black and White. A History of Governmentality in Denmark and the Danish West Indies, 1770-1900 (Lunds universitet, hovedvejledere: Hanne Sanders og Gunlög Fur). Med afsæt i den franske filosof Michel Foucaults teori om moderne regeringsrationalitet samt sammenligninger på tværs af både tid og rum gives et nyt bud på, hvilke tankegange der lå bag kolonirigets styring af dets undersåtter. Det påvises bl.a., at slaveriets ophævelse og dannelsen af den liberal-demokratiske nationalstat kun forøgede den racistisk betingede forskelsbehandling af Danmarks ’sorte’ og ’hvide’ landarbejdere.

Tidligere prismodtagere: Kristina Krake, Heidi Vad Jønsson, Anne Brædder, Nicklas Freisleben Lund, Niels Wium Olesen, Niels Jul Nielsen m.fl.

Arbejderhistorieprisen 2023