Selskabet for
Arbejderhistorie

I ambivalent kamp – strejkeromanen 1850-1950

skriftserie nr 62Strejken var i store dele af det 19. og 20. århundrede arbejderbevægelsens dominerende protest- og modstandsform. Med afsæt i analyser af Emile Zolas Germinal, Martin Andersen Nexøs Den store kamp og John Steinbecks "In dubious battle" viser Nicklas Freisleben Lund, hvordan virkelighedens arbejdskampe mellem 1850 og 1950 bliver et centralt og genkommende motiv i vestlig litteratur og selve udgangspunktet for en særlig romanform - strejkeromanen.

Indhold:

Forord

Læsevejledning

Kapitel 1. Strejker, litteratur og præferencer

Kapitel 2. Tidligt teoretisk appendiks

Kapitel 3. Strejkens historie, form og teori

Kapitel 4. Strejkelitteratur og strejkeroman

Kapitel 5. GerminalHvad vil I gøre for at sejre?

Kapitel 6. Den store kampOg er du vis på maalet?

Kapitel 7. In Dubious BattleTell ’em straight what a strike means’

Bibliografi

Anmeldelse:
Peter Raben i Kritisk Revy, nr. 17, september 2023

Strejken fortalt som roman

 

Nicklas Freisleben Lund

I ambivalent kamp

Strejkeromanen 1850-1950

sfah skriftserie 62
udgivet 2023.
pris 200 kr. 270 sider.
|o

Nicklas Freisleben Lund: I ambivalent kamp – strejkeromanen 1850-1950 × 2023

Wolfgang Fritz Haug. Redigeret af Klaus Schulte, Rolf Czeskleba Dupont og Harmut Haberland: Det praksisfilosofiske - blik fra neden × 2023

Søren Kolstrup: De røde flertal × 2023

Henning Bro og Søren Kolstrup: Fra slum til velfærd × 2022

Redaktion: Kenn Schoop, Ulla Jeppesen og Jesper Vestermark Køber: Pariserkommunen 1871 - Utopi og realitet × 2021

Morten Thing: Marie Nielsen og revolutionen - nyt oplag × 2020

Bertel Nygaard: Det røde spøgelse. Kommunismen og 1840ernes danske politiske kultur × 2019

Margit Bech Vilstrup: Kampen om arbejderne × 2019

Rasmus Knold Andersen & Jesper Vestermark Køber (red.): Arbejderbevægelsens demokrati × 2019

Anette Eklund Hansen, Søren Kolstrup & Lars K. Christensen: Arbejdernes Historie i Danmark 1800-2000 × 2017

Knud Knudsen: Arbejdskonflikternes historie i Danmark × 2016

Thomas Wegener Friis: Den nye nabo. DDRs forhold til Danmark 1949-1960 × 2016

Jens Toftgaard: Kampen om København. Magt og demokrati i byens rum 1870-1901 × 2016

Søren Nielsen-Man: Kurs mod demokrati? DKP's demokrati·opfattelse 1919-1947 × 2016

Knud Holt Nielsen: Giv mig de rene og ranke × 2016

Sebastian Lang-Jensen og Karen Steller Bjerregaard (red.): Arbejderbevægelsen, venstrefløjen og Europa 1945-2005 × 2016

Knud Knudsen: Dansk fagbevægelses historie til 1950 × 2016

Iben Bjørnsson: AIC: Arbejderbevægelsens Informations Central × 2016

John Bertelsen & Birgit Kirkebæk: Uønsket i Danmark - bortsendt til Amerika × 2014

Preben Hansen: Farimagsgade. Tyve år ved en dødsmærket presse. × 2013

Søren Kolstrup: Velfærdsstatens rødder × 1996