Selskabet for
Arbejderhistorie

SFAH Studio - en samtalerække

			
			

I november og december tog SFAH fat på et nyt initiativ, nemlig at sende TV. I første omgang skete det som direkte udsendelser via Facebook under overskriften SFAH Live. Men da det viste sig at denne måde at sende på var for teknisk vanskeligt, giv vi over til at sende videointerviews under overskriften SFAH Studio.

Der ligger nu fire programmer, hvor vi har interviewet Lars K. Christensen om Septemberforliget 1899, Charlie Krautwald om antifascisme i mellemkrigstiden, Claus Bryld om den østtyske kommunist Kurt Viewegs opstigning og fald fra 1932-76, Tommy Heisz om Den spanske Syge i 1918 og Morten Thing om hans seneste bog Ta’ mig lige lidt på ordet med en samling af 50 års artikler.

Udsendelserne tænkes fortsat med nye samtaler, så vi dels kan levere interessante oplysninger, historier, analyser og fortællinger i en tid, hvor vi ikke kan mødes fysisk på grund af corona-restriktionerne, og dels så vi kan nå et større publikum uden for København.

Redaktionen arbejder på at bringe nye interview i løbet af 1. halvdel af 2021.