Selskabet for
Arbejderhistorie

Onsdag 15. marts 2023SFAH-generalforsamling 2023

			
			

Dagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
 4. Indkomne forslag
 5. Valg
  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:
   – Mads Bruun Pedersen – ikke på valg
   – Ulla Jeppesen – ikke på valg
   – Kenn Schoop – ikke på valg
   – Peter T. Christensen – ikke på valg
   – Christian Holtet – modtager genvalg
   – Rasmus Emil Hjort – modtager genvalg
   – Irene Odgaard – modtager genvalg
   – Peter Raben – opstiller til bestyrelsen for 2 år
   Derudover to vakant pladser som suppleanter
  2. Valg af revisorer samt revisorsuppleant
   På valg:
   – Bent Gravesen – modtager genvalg som revisor
   – Knud Holt Nielsen – modtager genvalg som revisor
   *Lars K. Christensen – modtager genvalg som revisorsuppleant
 6. Evt.

Af hensyn til bestilling af sandwich, bedes man tilmelde sig senest dagen før på: sfah@sfah.dk

LO-kongressen, 1913.

LO-kongressen, 1913.