Selskabet for
Arbejderhistorie

Hvem vinder Arbejderhistorie­prisen 2023?

			
			

Deadline for indsendelse af bidrag er 1. juni 2023. Prisen er på 15.000 kr. og tildeles den studerende eller studiegruppe, som siden sidste indleveringsfrist har leveret den bedste hovedfagsopgave, speciale eller ph.d.-afhandling om et tema inden for dansk eller international arbejderhistorie.

Deltag i konkurrencen om Arbejderhistorieprisen 2023. Deadline for indsendelse af bidrag er 1. juni 2023.

Prisen er på 15.000 kr. og tildeles den studerende eller studiegruppe, som siden sidste indleveringsfrist har leveret den bedste hovedfagsopgave, speciale eller ph.d.-afhandling om et tema inden for dansk eller international arbejderhistorie. Også opgaver, hvor hovedvægten er lagt på det formidlingsmæssige, kan komme i betragtning.

Vinderen af prisen bliver fundet af et udvalg bestående af repræsentanter for de tre organisationer bag prisen – Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Selskabet for Arbejderhistorie (SFAH) og Arbejdermuseet Venner.

Prismodtageren er forpligtet til at skrive et bidrag til SFAH’s tidsskrift Arbejderhistorie inden for det prisbelønnede bidrags emne og holde et foredrag om sin afhandling.

Blandt de indsendte bidrag udvælges tre kandidater, og vinderen bliver afsløret på Arbejderhistoriefestivalen lørdag den 7. oktober 2023 på Arbejdermuseet.

Læs mere om prisen og om de tidligere vindere – klik her

Hvem vinder Arbejderhistorie­prisen 2023?