Arbejderhistorieprisen

Arbejderhistorieprisen

ARBEJDERHISTORIEPRISEN 2020 GIK TIL ……. …. Søren Pietch-Thomsen for specialet: Kuglestøbere ogregnedrenge. En analyse af Arbejderbevægelsens Erhvervsråds rolle inden for arbejderbevægelsen (Aarhus Universitet, vejleder: Thorsten Borring Olesen). Begrundelse: Gennem en velstruktureret analyse af AE’s historie med særligt fokus på aktørniveauet gør specialet os klogere på politikudviklingen i den socialdemokratiske arbejderbevægelse, hvor rådet i perioder indtog en magtfuld rolle mellem parti og fagbevægelse. 

Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Arbejdermuseets Venner og Selskabet for Arbejderhistorie (SFAH) uddeler årligt Arbejderhistorieprisen.

Af de indsendte prisforslag bliver tre nomineret.

Prismodtageren forpligter sig til at holde et foredrag om sin afhandling.

• Prisens formål er blandt hovedfags- og ph.d.-studerende ved universiteterne og andre højere læreanstalter at inspirere til og fremme studiet af arbejderklassens og arbejderbevægelsens historie og kultur.

• Prisen tildeles den student, som siden sidste indleveringsfrist har leveret den bedste hovedfagsopgave, speciale eller ph.d.-afhandling om et tema inden for dansk eller international arbejderhistorie. Også opgaver, hvor hovedvægten er lagt på det formidlingsmæssige, kan komme i betragtning.

• Prisen er på 15.000 kr. Bedømmelsesudvalget kan efter nærmere vurdering af de indkomne bidrag beslutte at dele beløbet på to eller flere prismodtagere, eller slet ikke at uddele prisen.

• Prismodtageren er forpligtet til at skrive et bidrag til SFAH’s tidsskrift Arbejderhistorie inden for det prisbelønnede bidrags emne.

• Prisen uddeles af et uafhængigt bedømmelsesudvalg nedsat af Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Arbejdermuseets Venner og SFAH.

Bidrag sendes til: jjo@arbejdermuseet.dk