Selskabet for
Arbejderhistorie

Hvem skal vinde Arbejderhistorie-prisen 2021?

			
			

Deltag i konkurrencen om Arbejderhistorieprisen 2021. Deadline for indsendelse af bidrag er 1. juni 2021.

Prisen er på 15.000 kr. og tildeles den student, som siden sidste indleveringsfrist har leveret den bedste hovedfagsopgave, speciale eller ph.d.-afhandling om et tema inden for dansk eller international arbejderhistorie. Også opgaver, hvor hovedvægten er lagt på det formidlingsmæssige, kan komme i betragtning.

Vinderen af prisen bliver fundet af et udvalg bestående af repræsentanter for de tre organisationer bag prisen – Arbejdermuseet, Selskabet for Arbejderhistorie (SFAH) og Arbejdermuseet Venner.

Prismodtageren er forpligtet til at skrive et bidrag til SFAH’s tidsskrift Arbejderhistorie inden for det prisbelønnede bidrags emne og holde et foredrag om sin afhandling.

Blandt de indsendte bidrag udvælges tre kandidater, og vinderen bliver afsløret på Arbejderhistoriefestivalen den lørdag den 30. oktober 2021 på Arbejdermuseet.

Læs mere om prisen og om de tidligere vindere.

NB: Coronasituationen betød, at Arbejderhistoriefestivalen i oktober 2020 ikke kunne afholdes. Derfor blev der ikke fundet en vinder af konkurrencen sidste år. Hvem det bliver blandt de tre nominerede i 2020-konkurrencen bliver afsløret ved festivalen i 2021.

Hvem skal vinde Arbejderhistorie-prisen 2021?