Selskabet for
Arbejderhistorie

Franske forsøg i 1990’erne - foredrag af Søren Kolstrup

Foredrag fra: Arbejderhistoriefestival 2018
			
			

Foredrag afholdt i forbindelse med Arbejderhistoriefestival på Arbejdermuseet af SFAH – Selskabet for Arbejderhistorie.