Selskabet for
Arbejderhistorie

Flittighedens oprindelse - hvad er den?

			
			

Hvorfor er vi så flittige? Det spørger historiker og museumsinspektør Lars K. Christensen om i et lille skrift om den protestantiske arbejdsmoral. På Arbejderhistoriefestivalen lørdag den 6. maj holdt han et foredrag om spørgsmålet.