Selskabet for
Arbejderhistorie

Svensk arbejderhistorie - i perspektiv

			
			

På det svenske forlag Arkiv Förlag og tidskrift er der helt frisk fra fad udkommet en over 400 sider stor antologi med titlen: Från Arbetets Horisont. Undertitlen er: Perspektiv på historisk forskning om arbetet och samhälle under kapitalismen. Samlingen er redigeret af Lars Ekdahl.

I pressemeddelelsen skriver forlaget om udgivelsen:

“Parallelt med 1970ernes stadig mere urolige arbejdsmarked med åbne konflikter om magten over arbejdet og dets organisering, voksede der en kritisk historisk forskning frem, som rettede sig mod at analysere arbejdsprocesser og produktionens forandring af sociale relationer. Denne vitale og sejlivede forskningstradition har kastet nyt lys over kapitalismens modsætninger og arbejderbevægelsens historiske stræben efter at udfordre magtforholdene i arbejdslivet og samfundet.”

Bogens har følgende bidrag:

  • Lars Ekdahl, ”Inledning”
  • Lars Olsson, ”Arbetarhistoria som samhällshistoria. Klassresan in i forskarvärlden och ut i vida världen”
  • Lars Ekdahl, ”Historia som samhällskritik? Studier av kapitalismen och dess motkrafter”
  • Maths Isacson, ”Arbetarhistorikern i verkstaden”
  • Lars Berggren, ”En arbetarhistoriker i ständig rörelse”
  • Mats Greiff, ”Emancipation, arbetsliv och rock’n’roll. En forskningsresa”
  • Eva Blomberg, ”Att försöka förstå världen – och akademin”
  • Staffan Stranne, ”Industri och arbetsmarknad i ytterligheternas tidevarv”
  • Johan Svanberg, ”Från snapphanar till yrkesinternationaler. Reflektioner kring vägen in i arbetarhistorien”
  • Karin Carlsson, ”Lust och olust. Om identitet, handlingsutrymme och drivkrafter i akademiska rum”

“De ni historikere giver deres syn på denne arbejderlivshistoriske og arbejderhistoriske forskning. I hver enkelts bidrag diskuterer de udviklingen af deres egen forskning, den indretning og resultater på baggrund af de uden- og udenomvidenskabelige forudsætninger, som har formet deres forskergerning.

Bogen koster 241 sv. kr. og kan bestilles her