Selskabet for
Arbejderhistorie

SFAH arrangementer

			
			

Foredrag, debatter, læsekredse, arbejderhistoriefestival og studiecafe med præsentation af .

I efteråret afholdt SFAH og Arbejdermuseet to arbejderhistoriske læsekredse, hvor der blev lejlighed til at gå i dybden med emner som velfærdsstatens historie og med antisemitisme.

I forbindelse med Arbejderhistoriefestivalen udgives der en avis med programmet og korte artikler om nogle af de udbudte foredrag. Den deles blandt ud på 1. maj-møderne – her overborgmester Frank Jensen(S) – og i fagforeningerne, på uddannelsesinstitutioner og foreninger.

En anden aktiviter er cafearrangementer, hvor der samtales med en inviteret gæst – i dette tilfælde Søren Søndergaard (MF for Enhedslisten) – om et historiske spørgsmål.

Se alle vores arrangementer