Selskabet for
Arbejderhistorie

Rundbordsamtale: Hvor er nordisk arbejderhistorie på vej hen?

			
			

Der er tegn på en fornyet interesse for historien om det nordiske samarbejde om at skrive den fælles historie i de nordiske lande. Men også om Norden som region. De arbejderhistoriske institutioners fælles historie har bidraget til en lang tradition for samarbejde mellem arbejderhistorikere og aktivister i de nordiske lande, som strækker sig tilbage til begyndelsen af det 20ende århundrede.

Det Nordiske Arbejderhistoriske Netværk (NLHN) bygger i sit arbejder på dette samarbejder tværnordiske forskningssamarbejde inden for det arbejder- og socialhistoriske område. NLHN ønsker at fremme ideerne for, vad kan forstås som del af historien om arbejdet, om arbejderne og om arbejderbevægelsen.

I en rundbordssamtale, som finder sted tirsdag den 27. april kl. 14 – 15.30, med repræsentanter for de enkelte nordiske lande tages temperaturen på den aktuelle arbejderhistoriske forskning og diskuterer hvad fremtiden byder på.

Nina Trige Andersen, medlem af redaktionen på SFAHs tidsskrift Arbejderhistorie, sidder med ved ‘bordet’ sammen med Knut Kjeldstadli, professor emeritus fra Oslo Universitet, Ragnheiður Kristjánsdóttir, historieprofessor på Islands Universitet, Malin Nilsson, underviser og forsker på Lunds Universitet i Sverige, Pirjo Markkola, professor i historie på Universitet i Tampere i Finland. Samtalen ledes af Silke Neunsinger, Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek i Sverige.

Registrer din tilmelding – klik her