Selskabet for
Arbejderhistorie

Rosa Luxemburg - værker på tysk, engelsk og polsk

			
			

Rosa Luxemburg samlede udgaver – oversigt udarbejdet af Gerd Callesen

Gesammelte Werke. Udgivet af Clara Zetkin og Adolf Warski. Redaktion ved Paul Frölich.

Udkommet er:

Bd. III Gegen den Reformismus, Berlin 1925

Bd. IV Gewerkschaftskampf und Massenstreik, Berlin 1928

Bd. VI Die Akkumulation des Kapitals, Berlin 1923

Luksemburg, Róza  Listy do Leona Jogichesa-Tyski, Tom 1 (1893-1899), Tom 2 (1900-1905, Tom 3 (1908-1914). Listy zebral, slowem wstepnym i przypisami opatrzyl Feliks Tych. Warszawa 1968,1971

Gesammelte Werke.  Udg. af Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (IML); Dietz Verlag Berlin

Bd. 1/1                     1893 – 1905, Berlin 1970 (8. reviderede oplag 2007)

Bd. 1/2                     1893 – 1905, Berlin 1970 (7. reviderede oplag 2000)

Bd. 2                        1906 – juni 1911, Berlin 1972 (6. reviderede oplag 2003)

Bd. 3                         juli 1911 – juli 1914, Berlin 1973 (6. reviderede oplag 2003)

Bd. 4                        august 1914 – januar 1919, Berlin 1974 (6. reviderede oplag 2000)

Bd. 5                        Ökonomische Schriften, Berlin 1975 (6. reviderede oplag 2000) Annelies Laschitza]

De reviderede udgaver fra tiden efter 1990 er ikke udgivet af IML

Udg. Rosa Luxemburg Stiftung; Karl Dietz Verlag Berlin:

Bd. 6                        1893-1906, Berlin 2014 (1. oplag) [Revideret forord af Annelies Laschitza]

Bd. 7/1-2   1907 – 1918, Berlin 2017 (1. oplag)

Gesammelte Briefe. Bind 1-5 udg. af Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED; Dietz Verlag Berlin

Bd. 1                        1893 – 1902, Berlin 1982                        (3. oplag 1989)

Bd. 2                        1903 – 1908, Berlin 1982                       (3. reviderede og udvidede oplag 1999)

Bd. 3                        1909 – 1910, Berlin 1982                        (2. oplag 1984)

Bd. 4                        1911 – 1914, Berlin 1984                         (3. reviderede oplag 2001)

Bd. 5                        1914 – 1919, Berlin 1984                         (2. oplag 1987)

Bd. 6                        1891 – 1918, Berlin 1993

De reviderede oplag fra tiden efter 1990 er ikke udgivet af IML

I 1991 blev Institut für Marxismus-Leninismus (IML) i Berlin nedlagt. Forlaget Karl Dietz, Berlin, viderefører imidlertid udgaven dels ved at genoptrykke de allerede udkomne bind og stå for de sidenhen udarbejdede. Hovedredaktøren er fortsat Annelies Laschitza, som også deltager i udgivelsen af den engelsksprogede udgave. Et 8. bind i ”Werke”-udgaven er planlagt til at udkomme i løbet af de(t) næste år. Bindet skal indeholde de polske tekster, hvoraf de fleste allerede er oversat til tysk. Det tilsigtes, at alle polske tekster udkommer i et bind i Gesammelte Werke-udgaven, således at alt fra hendes hånd vil være tilgængelig om nogle år. I forordet anføres de allerede af Holger Politt til tysk oversatte tekster (se bind 7/1 af Gesammelte Werke, note10).

En artikel af Eckhard Müller fra ”Werke”-redaktionen gør rede for indsamlingen af hidtil ukendte tekster af Luxemburg og for fremtidsplanerne i en artikel i Rosa Luxemburg Forschungsberichte nr. 1/2015 (s. 83-90). Ud fra en oversigt over de enkelte bind af publikationen at dømme er der meget at hente i disse Forschungsberichte. Det undersøges p.t., om de kan digitaliseres uden problemer og således for fremtiden være til gængelige. 13. nummer af serien (Volker Caysa: Rosa Luxemburg die Philosophin) er udkommet 2017.

Karl Dietz Verlag i Berlin udgiver derudover Marx-Engels-Werke (MEW) og fortsætter denne centrale udgave ved at udgive nye oplag af de gamle MEW-bind og lade nye bind udarbejde på basis af de hidtil ukendte Marx og Engels-tekster, som er udgivet i Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA).

Desuden har forlaget flere andre udgivelser om arbejderbevægelsens historie på programmet; her kan især nævnes serien ”Geschichte des Kommunismus und Linkssozialismus” med foreløbig mere end 20 bind.

Alt i alt er der udkommet en mængde litteratur på adskillige sprog om Luxemburg. Annelies Laschitza har skrevet en omfattende biografi om Luxemburg (Im Lebensrausch, trotz alledem), som er udkommet på Aufbau-Verlag i 1996 og nu i 3. oplag tilgængelig som billigbogs-udgave.

Biografien er oversat til andre sprog bl.a. tyrkisk. Den bedste dansksprogede biografi er utvivlsomt Paul Frölich: Rosa Luxemburg – idé og handling, forlaget Solidaritet, København 2010.

En engelsksproget udgave af samtlige Luxemburg-tekster og breve er under udarbejdelse:

  • The Letters of Rosa Luxemburg. Edited by Georg Adler, Peter Hudis and Annelies Laschitza, London/New York 2011
  • The Complete Works of Rosa Luxemburg. Edited by Peter Hudis Volume I Economic Writings 1, London/NY 2013
  • Edited by Peter Hudis og Paul LeBlanc. Volume II Economic Writings 2, London 2016

Tre bind ”On Revolution” er efter sigende under forberedelse.

Polske udgaver

I årene 1968-1971 udkom tre bind af hendes korrespondance med Leo Jogiches (se ovenfor) og en række andre udgivelser herunder bibliografier, kildeudgivelser og biografier. Det har ikke været muligt at finde udgaver af samlede værker på polsk.

I A. Laschitzas biografi findes forskellige henvisninger til den øvrige polske litteratur om hende og henvisninger til det fortsat stigende antal udgivelser på andre sprog.

I forordet til bd. 7/1 henvises til dele af den omfattende litteratur om Luxemburg i noterne.

Ligeledes anføres, at adskillige værk-udgaver på forskellige sprog er under udarbejdelse (s. 17-19).