Selskabet for
Arbejderhistorie

Nyt fra den tyske arbejderforskning

			
			

Af Gerd Callesen

I og med at DDR ophørte med at eksistere som stat i 1989/90, forsvandt også det hidtidige arbejderhistoriske tidsskrift ”Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung” (BzG), som var blevet udgivet af det Socialistiske Enhedsparti (SED). Et forsøg på at videreføre tidsskriftet under samme navn mislykkedes efter få år pga. interne stridigheder. Samtidig standsedes udgivelsen af tidsskrifter fra forskellige universiteter over hele DDR samt specifikke diskuterende periodika, der f.eks. udkom i forbindelse med Marx Engels Gesamt Ausgabe (MEGA) (disse tidsskrifter findes i Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA).

Nyt skrift fra 2016

Resultatet blev, at en større del af de hidtidige medarbejdere fra BzG sammen med andre historikere, også nogle fra Vesttyskland, i 2001 begyndte at udgive et nyt tidsskrift ”Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung”. Det forholdsvis lange interval fra det tidligere BzG til det nye tidsskrift betød, at der var tid til at få kontakt til bidragydere og videreføre udgivelsen på et højt niveau og uden fast tilknytning til partipolitiske organisationer.

I 2016 fik tidsskriftet et nyt navn ”“ med undertitlen “Zeitschrift für historische Studien (ABG)“. Det vides ikke, om navneskiftet væk fra arbejderbevægelsen samt sletningen af understregningen af det videnskabelige grundlag havde et politisk sigte eller bare var eat a på at nå et bredere publikum.

Tema, rapporter og anmeldelser

Det nye tidsskrift udkommer tre gange om året med i alt ca. 660 sider, hvoraf det ene nummer danner rammen om et specielt historisk område/tema. I øvrigt indeholder tidskriftet artikler, beretninger fra konferencer, biografiske bidrag og anmeldelser. Anmeldelsessektionen bør fremhæves, fordi den er omfangsrig, differentieret og dokumenterer, at der fortsat skrives arbejderhistoriske afhandlinger i de tysksprogede lande, mens fremmedsprogede udgivelser – hovedsagligt engelsksprogede – ikke er rigt repræsenteret. Det kan også have sin årsag i den kendsgerning, at der findes adskillige engelsksprogede tidsskrifter, som kun sjældent anmelder ikke-engelske udgivelser. Med den betydning, den tysksprogede arbejderbevægelse havde i sin tid, er der absolut behov for et tysksproget tidsskrift på dette område.

Forskellige sider af Oktoberrevolutionen bl.a.

A.B.G. dækker bredt fra 1800-tallet til vore dage (2003). I 2. årgang, 2017, udkom der to numre med et betydeligt indslag af tekster med internationalt sigte: Organisationen Poale Zion mellem zionisme og kommunisme især i de første år efter Oktoberrevolutionen (2017/II) og Revolutionens randområder (2017/III).

Det første emne undersøges i 5 afhandlinger og kan selvfølgelig kun bestå af indfaldsvinkler til en mere omfattende problematiserende vurdering, som dog bliver forstærket i anmeldelsessektionen, idet flere afhandlinger går ind på arbejderbevægelsens ”jødiske” problemstillinger.

Det andet emnenummer undersøger bl.a. arkitektur, landarbejdere i den irske revolution 1916, den kommunistisk-syndikalistiske Landsorganisation i Spanien (CNT), den første kommunistiske organisation i Østrig og en diskussion om bolsjevikkerne og demokratiet. Også til disse emner knytter sig mere end halvdelen af anmeldelserne, som diskuterer forskellige værker, der behandler disse områder.

Med andre ord, vil det være relevant at læse tidsskriftet, fordi det orienterer bredt, anmeldelsessektionen er righoldig, og begge disse sektioner er internationalt orienteret.

Tidsskriftet kan bestilles hos Metropol-Verlag, Ansbacher Str. 70 D-10777 Berlin, e-mail: veitl@metropol-verlag.de  Årsabonnementet for bestilllinger uden for Tyskland er på 45 Euro.