Selskabet for
Arbejderhistorie

Nødhjælpsbreve fra russisk borgerkrig

			
			

I 1917-1920 rejste ca. halvanden hundrede danskere rundt i Rusland som delegerede, kurerer og sygeplejersker for dansk krigsfangehjælp til to millioner østrigske soldater i russisk krigsfangenskab. De delegerede arbejdede for to institutioner: det danske gesandtskab i Petrograd (St. Petersborg) og Dansk Røde Kors. Danskerne blev øjenvidner til de to revolutioner i 1917 og Den Russiske Borgerkrig, som den forløb fra Ukraine til Vladivostok.

Borgerkrigen var ikke alene en væbnet konflikt mellem ”røde” og ”hvide” i 1918-1920, men også et sammensurium af uafhængighedskrige, bondeopstande og interventioner af vestmagter for at skabe en ny østfront i 1. Verdenskrig, mens USA holdt Japan i skak i Russisk Fjernøsten. Danskerne rejste over fronterne, blev arresterede eller slap igennem, mens de nedskrev deres oplevelser i håndskrevne uudgivne rapporter, der i dag er i privateje eller opbevares på Rigsarkivet.

Magnus Davidsen, 1877-1962, var kaptajn i hæren. Han havde været opdagelsesrejsende i Ægypten, men “fra august 1917 til januar 1918 har kaptajn Davidsen været ansat som delegeret for krigs- og civilfanger i guvernementet Nizjnij Novgorod, Vladimir, Tambov og Rjazan”. Regionerne led af hungersnød og var ”meget vanskelige”, skrev den danske gesandt i Petrograd til Udenrigsministeriet i København. Davidsen skrev på rejserne 24 breve hjem til hustruen Anna i København. Brevene har karakter af en dagbog.

”Da jeg kom til Kozlov (Michurinsk) forleden dag, havde der dagen forinden været gadekampe, og bolsjevikkerne stillede en mitrailleuse (maskingevær) femten skridt op foran en skolebygning og fyrede løs. Flere børn og lærerinder blev dræbte. Da en deputation for de ulykkelige henvendte sig til bolsjevikkernes råd og henstillede ikke at dræbe børn og værgeløse kvinder, blev der svaret: “I vil udhungre os, derfor vil vi tilintetgøre jer”. Udhungringen sigter til kosak- og kadetkorpsets tilbageholden af brødkornet i de sydlige provinser”, skrev Davidsen den 24. januar 1918 fra Tambov. Tambov er en provinshovedstad, sydøst for Moskva, og der var bondeopstande mod Sovjetmagten i regionen i 1920-1921.

Davidsen rejste hjem gennem Finland i februar 1918. Han var med slæde over fronten i Den Finske Borgerkrig sammen med den danske journalist Niels Hasager. Rejsen er set med Hasagers øjne i Jakob Eberhardt: Den blodrøde flod. Danske øjenvidner til Den Finske Borgerkrig i 1918. København, 2014.

I julen 2020 påtog en arbejdsgruppe sig at transskribere Davidsens håndskrevne breve, og arbejdet er afsluttet i februar 2021. Vi har produceret en maskinskreven version:

Magnus Davidsen: Breve fra Rusland 1917-1918. 24 breve fra den 13. august 1917 til den 11. februar 1918 – til hustruen Anna i København.

Arbejdsudgave ved Bernadette Preben-Hansen, Lone Johansen, Jesper Jørgensen og Jakob Seerup. København & Vejle, 2021 (170 sider). Frivillige, der vil give en hånd med ved transskription af håndskrevne arkivalier fra andre danskere, der rejste i Rusland i perioden, bedes melde sig: b.preben@gmail.com