Selskabet for
Arbejderhistorie

Kulturpris til SFAH

Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen (tv.) overrækker el-forbundets kulturpris. (Foto: DEF, Henrik Bjerregrav)

Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen (tv.) overrækker el-forbundets kulturpris. (Foto: DEF, Henrik Bjerregrav)

På Dansk El-Forbunds nyligt overståede kongres modtog SFAH forbundets kulturpris på 50.ooo kr. Forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen motiverede prisen til selskabet med en henvisning til behovet for – ikke mindst i lyset af den seneste nedskæring på Nationalmuseet, hvor afdelingen for arbejder- og industrihistorie er blevet lukket – der arbejdes for at sikre og formidle viden om arbejderbevægelsens historie.

I sin takketale til kongressen sagde Mads Bruun Pedersen blandt andet:

“For nogle uger siden kørte regeringen en tur rundt i den offentlige sektor med grønthøsteren. Der skulle findes besparelser. Denne gang gik det blandt andet ud over Nationalmuseet.

Den afdeling, der beskæftiger sig med arbejder- og industrihistorie, bliver lukket. Det betyder, at undervisere og forskere fyres, og det betyder, at der ikke længere bliver indsamlet information og dokumentation om blandt andet jeres historie som elektrikere i Danmark.

Det er naturligvis en skandale.

Men når galt nu er ude, så må vi jo se, om vi trods alt ikke kan vende situationen til noget positivt. Det skal jeg vende tilbage til.

SFAH blev stiftet i 1970 af unge historikere. De var trætte af, at historien dengang – sådan lidt populært sagt – alene handlede om, hvad kongerne byggede. Aldrig om, hvem det faktisk var, der byggede alle bygningerne. Dengang – i 1970erne og 80erne – var der en stor interesse for at fortælle om samfundets historie set med ’sociale briller’, altså historien om de fællesskaber, man var knyttet sammen i som arbejdere, bønder, arbejdsgivere osv., altså om den kamp og dynamik, der drev samfundet fremad.

Siden 1970erne og 80erne har meget forandret sig, og i de seneste årtier har et nationalistisk syn på historien etableret sig i den offentlige debat.  Der er blevet fokuseret mere på, hvad det er at være dansker end på, hvad det er at være fagforeningsmedlem for eksempel.

Arbejderhistorien er blevet en del af kulturkampen, som den udspiller sig i vore dag. I SFAH ser vi det som en spændende opgave at deltage i denne kamp. Det gør vi blandt andet gennem vores Arbejderhistoriefestival, vores tidsskrift og vores foredragsarrangementer.

En helt, helt afgørende forudsætning for, at vi kan beskrive og fortælle om arbejdernes historie, er, at vi har kilder. I tænker måske ikke så meget på det i dagligdagen som tillidsfolk, som klubbestyrelser og som aktive i jeres afdelinger. Men I sidder på GULD! Nemlig guld i form af jeres arkiver, bestyrelsesreferater, blade og hvad, der ellers er. Det er alt sammen nøglen for historikerne til at beskrive og fortælle om, hvad det er, der knytter jer sammen som elektrikere, som arbejdere og som kolleger.

Så derfor denne opfordring: tag en snak i jeres bestyrelser, i afdelingen og også i forbundet, og få lagt nogle retningslinjer for, hvad der skal gemmes. Det gælder ikke mindst i dag, hvor rigtig meget kildemateriale ligger elektronisk.

  • Det er jeres historie, det gælder.
  • Det er jeres viden, der skal sikres.
  • Det er jeres liv som elektrikere, der skal husker for eftertiden.

Tusind tak for prisen!”