Selskabet for
Arbejderhistorie

Forsknings Nyt: Status på Marx/Engels-udgivelser

			
			

Nye bind i MEGA-Udgaven (Karl Marx – Friedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA))

I efteråret 2015 vedtog bestyrelsen for den Internationale Marx-Engels-Stiftung (IMES) at udgaven med de samlede skriftlige efterladenskaber fra Marx´og Engels´ hænder, skulle udgives efter strammere retningslinjer.

Det skulle opnås ved at reducere de resterende binds meget omfattende videnskabelige apparat, samt at de resterende bind af III. og IV. afdeling udelukkende skulle publiceres digitalt.

De endnu ikke udkomne 10 bind af I. afdeling (værker, artikler og udkast) og enkelte bind af IV. afdeling (uddrag, notitser og randbemærkninger) vil dog fortsat blive udgivet i trykt form.

Udgivelsen af disse bind videreføres altså i en fornyet form med et mere beskedent apparat og indledninger. Disse var for nogle binds vedkommende efterhånden vokset ud over enhver rimelighed. En stramning var således påkrævet. Dette illustreres tydeligt i bind 7 af I. afdeling (anmeldt i Arbejderhistorie 2017/2, s.196-199).

II. afd. Kapitalen inklusive udkast, er afsluttet; bind 3, som oprindelig blev udgivet i 6 delbind, er genoptrykt i et samlet bind. I alt er der udkommet ca. 65 bind ud af de planlagte 114.

III. afd., korrespondancen, skulle ifølge planerne indtil 2015 bestå af 35 bind; indtil da var 14 bind for årene 1837 til 1865 og oktober 1889 – november 1890 udkommet. De manglende 21 bind skal for fremtiden udkomme som 12-månedersbind, f.eks. 1866 fra og med januar til og med december og i digitaliseret form.

Der er endnu ikke udkommet et færdigt bearbejdet bind i det nye format, og en endelig vurdering af beslutningerne fra 2015 er dermed endnu ikke mulig.

Men på grundlag af de foreliggende dele af bindet for 1866 ses det tydeligt, at brugerne af de kommende bind vil have bedre mulighed for at koordinere korrespondancen for 1866 med de andre bind i værket. Det kommer ganske vist til at indebære en betydelig arbejdsindsat for de få faste medarbejdere i Berlin og Moskva.

Det nye format betyder allerede nu store fordele. På MEGAs hjemmeside (mega.bbaw.de) kan man orientere sig om arbejdet med de nye hjælpemidler, der er indarbejdet i udgaven, som f.eks. placeringen af fodnoter, registre over emner, navne, firmaer og benyttet litteratur samt de hermed forbundne filtre.

I det foreløbige manuskript for året 1866 mangler fortsat andre hjælpemidler såsom et organisationsregister, bl.a. fordi arbejderklassen fra 1864 opbyggede mange nye organisationer, hvoraf nogle fik et kort liv, mens andre eksisterede gennem mange årtier. Et register over disse vil være et stort fremskridt.

Siden den nye struktur blev vedtaget, er der udkommet:

  1. afd.

Bd. 5. Marx/Engels: Manuskripte und Drucke zur Deutschen Ideologie, 2018.

Bd. 7. Marx/Engels: Werke, Artikel, Entwürfe, Februar-Oktober 1848, 2016.

Bd. 16. Marx/Engels: Werke, Artikel, Entwürfe September 1857-Dezember 1868, 2018.

  1. afd.

Bd. 14 Marx: Exzerpte, Zeitungsausschnitte und Notizen zur    Weltwirtschaftskrise, Februar 1858 – November 1857, 2017.

Bd. 18. Marx/Engels: Exzerpte, Notizen, Marginalien, Februar 1864-August 1868 (planlagt til 2. kvartal 2019).

Alt tyder på, at digitaliseringen af MEGA er godt undervejs, til trods for at medarbejderstaben er skåret voldsomt ned. Det ser ud til, at arbejdsgruppen i Berlin vil være i stand til at gennemføre arbejdet under de nye forhold; hvordan det står til med arbejdsgruppen i Moskva, der hidtil har haft ansvaret for afd. III, er uklart.

Dette er beklageligt, fordi korrespondancen mellem Marx og Engels på den ene side og deres samarbejdspartnere på den anden side har været afgørende for forståelsen af de forskellige elementer og processer i arbejderklassens og dermed i arbejderbevægelsens udvikling.

Gerd Callesen