Selskabet for
Arbejderhistorie

FORSKNINGS NYT

			
			

Nyt liv i international historikerkonference

I 1964 afholdtes på initiativ af østrigske historikere den første internationale konference (Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung, ITH) i Linz, i Østrig med arbejderbevægelsen som hovedtema.

Deltagerne dengang var historikere fra både Vest- og Østeuropa. Det var en ægte ”ny begyndelse”, hvor deltagere fra socialistiske og borgerlige lande mødtes til fælles diskussion. Det var først senere, at historikere fra de fire nordiske lande begyndte at deltage, og i de første år kan man kun med vanskelighed betegne disse konferencer som værende ”fælles”. Det var, efter sigende, ret voldsomme verbale slagsmål mellem vestlige og østlige koldkrigere, der blev udkæmpet i byen Linz. Det lykkedes imidlertid at bevare roen, og den foreløbig seneste konference, den 54., afholdtes i efteråret 2018.

I dag er situationen naturligvis på flere måder anderledes end i 1989, men allerede længe før havde diskussionerne udviklet sig til også at omfatte andre politiske modsætninger end dem mellem Øst og Vest, og der var efterhånden mange historikere med andre politiske udgangspunkter, der satte deres præg på diskussionerne. I de senere år er deltagerkredsen blevet mere global og omfatter fagfolk fra mange stater og med tilsyneladende andre interesseområder end den organiserede arbejderklasse.

Ligeledes har den sproglige situation (også her) forandret sig. Oprindeligt havde tysk været det dominerende sprog, men også fransk fik en plads i diskussionerne. I dag er de officielle konferencesprog engelsk og tysk. Dels skyldes dette den generelle tendens, til at engelsk udgør det fælles lingua franca, og dels at den tidlige arbejderbevægelse ikke mere er det centrale emne, hvilket har medført en generel udvikling i retning af mere omfattende emner. I 2018 var emnet således “Workplace Democracy Revisited: Labour and Practices of Participation, Workers’ Control and Self-Management in Global Perspective”. Den kommende konference (5. – 7. september 2019) har som hovedemne Working on the Land: Actors, Societies and Environments

Oplæggene fra de hidtidige konferencer er for nogles vedkommende udkommet i samleudgivelser (protokoller), andre som artikler i forskellige tidsskrifter, fordi omfanget af alle holdte eller indleverede foredrag efterhånden er blevet for omfattende til at kunne samles i et enkelt bind. Det er beklageligt, fordi mange af oplæggene fortsat er væsentlige. En række af de tidligere bind findes på ABA, som var medlem af ITH i flere år i 1970erne og -80erne og nu igen fra 2017. Et af de tidsskrifter, som publicerede enkelte bidrag, var ”Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung”, som findes på ABA.

Konferencerne kom i 1990erne ud i noget, der kan betegnes som en krise: Interessen for diskussioner om arbejderhistorien forekom tendentielt at være dalende: den hidtidige arbejderbevægelse – enten fordi den var blevet overtaget af New Labour eller fordi den forsvandt samtidig med ”de socialistiske stater” – sås ikke mere som en initiativrig bevægelse, der kunne interessere en ny generation af arbejderhistorikere. Imidlertid lykkedes det at etablere nye kontakter ved at samle historikere fra de nu selvstændige stater rundt om i verden, og i dag ses konferencerne igen at være en ramme om de mange sociale bevægelser, specielt i de tidligere kolonier og i de nu selvstændige stater.

Linz-konferencen har således fået nyt liv, og man har her igen fået mulighed for at diskutere med mange forskere med en anden baggrund end f.eks. den skandinaviske. Som tidligere er konferencerne en chance for at få gode kontakter med kolleger fra andre lande.

ITH udgiver årligt to bulletiner som kan bestilles (downloades) fra denne internetadresse: /start/index.html.Her er således bulletinerne fra de seneste ti år tilgængelige inklusive Call for Papers til konferencen i september 2019 og henvisninger til andre konferencer. Samme sted er der oversigter over de hidtil afholdte konferencer, hvilke der er tilgængelige online osv.

Alt i alt er der gode oversigter over publikationerne, og der findes særdeles relevant materiale at hente der.

Gerd Callesen

Address:
ITH – International Conference of Labour and Social History
c/o Documentation Centre of Austrian Resistance (DÖW)
Wipplinger Straße 6/Stg. 3
A-1010 Vienna
Austria

Phone: +43 (0)1 / 22 89 469 – 316
Fax: +43 (0)1 / 22 89 469 – 319
E-Mail: ith@doew.at
Internet: /start/index.html

E-mail Contact
Susan Zimmermann (President): zimmerma[at]ceu.edu
Lukas Neissl (General Secretary): lukas.neissl[at]doew.at
Korbinian Schleicher (Treasurer): korbinian.schleicher[at]doew.at