Selskabet for
Arbejderhistorie

Er arbejderklassen blevet væk?

			
			

Er arbejderne forsvundet i Danmark? Lever vi af vores viden, mens kinesere og  ́polakker ́ udfører arbejdet for os? Hvad betyder det for samfundet i dag?

Foredrag af journalist Lars Olsen om hans bog ‘Det forsvundne Folk’. Derefter er ordet frit.

Velkomst v. Allan Andersen, formand, 3F Holbæk; mødeleder Mads Kofoed, næstformand, Metal Fjordbyerne.

Præsentation af Selskabet for Arbejderhistories initiativer i Nordvestsjælland v. Mads Bruun Pedersen

Gratis adgang

Der bydes på en sandwich og en fyraftensøl/vand. Tilmelding hertil den 22. februar 2019 til: allan.a@3f.dk

Arrangementet er støttet af LO Holbæk Odsherred