Selskabet for
Arbejderhistorie

Hvem vinder Arbejder­historie­prisen 2018?

			
			

Årets tre nominerede bidrag er:

Rasmus Ravnholdt Johnsen for specialet Radikal og reformsøgende. SF’s faglige profil 1959-1980 (vejleder: Jan Pedersen, København Universitet). Baseret på nyligt tilgængeliggjorte papirer fra SF’s Fagligt Landsudvalg behandles partiets arbejdsmarkedspolitik og fagpolitiske organisering. Specialet udgør et væsentligt bidrag til forståelsen af SF’s rolle i fagbevægelsen og dets historiske placering i spændingsfelterne arbejderparti/folkeparti og radikal/reformsøgende.

Kristina Krake for ph.d-afhandlingen Skandinavien i ekstremernes tidsalder. Systemkritik og demokratiforsvar i mellemkrigstiden 1919-1939 (vejleder: Niels Arne Sørensen, Syddansk Universitet). Med en højaktuel problemstilling foretages en omfangsrig komparativ analyse af de politiske systemers reaktion på fremvæksten af kommunistiske og fascistiske bevægelser i Skandinavien. Afhandlingen afdækker nyt land og gør os klogere på konflikterne bag myten om konsensusdemokratiet.

Adam Travis Stoltenberg, Julie Louise Pagh Bjørton, Mohamoud Abdi, Sara Hougaard, Troels Styrbjørn Hummelgren for bachelorprojektet Retsforfølgelsen af danske spaniensfrivillige (vejleder: Chris Holmsted Larsen, Roskilde Universitet). Med udgangspunkt i retsakter fra Københavns Byret argumenteres der overbevisende for et historisk eksempel på håndtering af ’foreign fighters’, der fortjener mere opmærksomhed. Projektet viser på fornem vis det arbejderhistoriske felts relevans i den aktuelle samfundsdiskussion.

De nominerede er udvalgt blandt ti indsendte bidrag af et uafhængigt bedømmelsesudvalg nedsat af Arbejdermuseet, Arbejdermuseets Venner og SFAH.

Prisen uddeles på Arbejderhistoriefestivalen lørdag den 6. oktober 2018 på Arbejdermuseet.

Tidligere prismodtagere: Heidi Vad Jønson, Iben Bjørnsson, Morten Møller, Niels Wium Olesen, Klaus Petersen, Niels Jul Nielsen m.fl.

https://sfah.dk/aktiviteter/arbejderhistorieprisen/

Hvem vinder Arbejder­historie­prisen 2018?