Arbejderhistoriefestival

Arbejderhistoriefestival

Den 25. april 2014 søsatte SFAH et større arrangement under overskriften Arbejderhistoriefestival.

Formålet er at byde på et bredt sammensat program bestående af foredrag om de mange sider af arbejderbevægelsens faglige, politiske, sociale og kulturelle historie.

Og aktuelle debatter finder også plads på programmet.

Festivalen er fra begyndelsen blevet støttet økonomisk af en bred kreds af fagforeninger, fagforbund og fonde. Det har gjort det muligt at gøre det gratis at deltage den dag.

Mellem 500 og 700 interesserede har deltaget i festivalerne hvert år siden.

x