Selskabet for
Arbejderhistorie

Kampen om Kommunedata

Foredrag fra: Arbejderhistorie festival 2023 i Arbejdermuseet
Nina Trige Andersen, historiker, journalist og forfatter af bogen ”Papirnussere, skrankepaver og blanketfinker – HK Kommunals historie i 100 år”.
			
			

Fra 1970’erne til 1990’erne kæmpede to fagforeninger, PROSA og Samdata om overenskomstretten på Kommunedata. PROSA mente, at edb var en faglighed i sig selv, og Samdata at det blot var endnu et redskab til kontorarbejde. Faggrænsestriden var jo på en gang særlig og klassisk i den danske fagbevægelses historie.

Kampen om Kommunedata