Selskabet for
Arbejderhistorie

Fra rebel til reformist. En periode i Bomholts liv

			
			

Julius Bomholt, en markant socialdemokratisk skikkelse, som prægede partiets kulturpolitik og grundlægger af Kulturministeriet, indledte sit forfatterskab med ’Dansk digtning fra den industrielle revolution til vore dage’ (1930). Han søgte at se litteraturen som frugt af samfundsudviklingen.

I 1932 kom bogen ’Arbejderkultur’. Heri udviklede han en ny idealkultur baseret på arbejdernes realitetssans og uden den borgerlige kulturs overflødige pynt. Han søgte at samle principperne for en socialistisk kulturpolitik, men bogen kom på et forkert tidspunkt.

Derfor måtte han i kølvandet på partiprogrammet Danmark for Folket (1934) bevæge sig fra rebel til reformist – kulminerende med hans redaktion af ’Kulturen for Folket’, der i højere grad lagde vægt på forbindelsen bagud til den ældre nationale kultur.

Indleder: Jørn Henrik Petersen, professor emeritus, dr.phil.

Klik her og se foredraget fra Arbejderhistoriefestival den 30. oktober 2021

Fra rebel til reformist. En periode i Bomholts liv