Selskabet for
Arbejderhistorie

Fra Bedre Byggeskik til Kritisk Revy og socialt boligbyggeri

Foredrag fra: Arbejderhistoriefestival 2021 (slettes)
			
			

Arkitekten Ivar Bentsen var et bindeled mellem tradition og modernisme, den funktionelle traditions nestor. Og meget mere end det: pioner i strømningen Bedre Byggeskik og medstifter af kunstnersammenslutningen Grønningen.

Han fik som professor sat den “almindelige arbejderbolig” på akademiets pensum. Han sad i redaktionen på Poul Henningsens tidsskrift Kritisk Revy, var medlem af Kooperative Arkitekter og af den stiftende bestyrelse i Foreningen Socialt Boligbyggeri (FSB) m.m. Vi følger sporene.

Indleder: Kenn Schoop, cand.mag. i historie & samfundsfag

Hør foredraget fra Arbejderhistoriefestivalen den 30. oktober 2021.

Fra Bedre Byggeskik til Kritisk Revy og socialt boligbyggeri