Selskabet for
Arbejderhistorie

Fra Bedre Byggeskik til Kritisk Revy og socialt boligbyggeri

			
			

Arkitekten Ivar Bentsen var et bindeled mellem tradition og modernisme, den funktionelle traditions nestor. Og meget mere end det: pioner i strømningen Bedre Byggeskik og medstifter af kunstnersammenslutningen Grønningen.

Han fik som professor sat den “almindelige arbejderbolig” på akademiets pensum. Han sad i redaktionen på Poul Henningsens tidsskrift Kritisk Revy, var medlem af Kooperative Arkitekter og af den stiftende bestyrelse i Foreningen Socialt Boligbyggeri (FSB) m.m. Vi følger sporene.

Indleder: Kenn Schoop, cand.mag. i historie & samfundsfag

Hør foredraget fra Arbejderhistoriefestivalen den 30. oktober 2021.

Fra Bedre Byggeskik til Kritisk Revy og socialt boligbyggeri