Selskabet for
Arbejderhistorie

Ny SFAH-bog: Praksisfilosofisk blik fra neden

			
			

Wolfgang Fritz Haug er en tysk filosof, som vi dengang lærte at kende som marxist. Og en flittig skribent. På trods af hans flid har vi længe måttet undvære danske oversættelser af Haug. Da han blev æresdoktor på RUC i 2013 udkom et udvalg af artikler med titlen At filosofere fra neden. Og nu har SFAH udsendt et nyt bind oversatte artikler: Det praksisfilosofiske blik fra neden. Bogen spænder over artikler fra 2007-2021. Heri er blandt andet artikler om hans forståelse af klimakrisen og den grønne omstilling. Spændende læsning! Og om alt går vel vil også At filosofere fra neden genudkomme til efteråret. Det fortjener hans praksisfilosofi, som er et åbent opgør med den sovjetiske marxisme-leninisme. Man kan sagtens begynde med den nye bog.

Haug kom til Danmark i 1977. Hans bog om vareæstetik udkom som et referat af den svenske oversættelse fra 1975. Haug blev også det år ansat som lærer på RUC.

Morten Thing, dr. phil, kulturhistoriker

OM BOGEN

Ifølge den tyske filosof Wolfgang Fritz Haug er teori sammenhængsviden. Hans mangeårige arbejde drejer sig om at kortlægge de historisk-epistemologiske, ideologiteoretiske, metodologiske og almen filosofiske implikationer af Marx’ hovedværk Kapitalen. Kritik af den politiske økonomi og dets tilblivelsestrin og om at anvende disse erkendelser i analysen af nutidens transnationale hightech- og online kapitalisme. Trods at hans navn mange steder i den tysktalende del af verden nævnes i samme åndedrag som f.eks. Oskar Negt, er han endnu meget ukendt i Danmark.

Bortset fra Haugs gennembrudsværk Kritikken af vareæstetikken fra 1971, hvis hovedkapitel i sin tid hurtigt udkom på dansk og dannede afsæt til en bredere modtagelse i Danmark, har de fleste af hans arbejder hidtil kun været kendt blandt tysk, engelsk eller spansklæsende specialister.

Præsentationen af Det praksisfilosofiske blik fra neden. Bidrag 2007-2021 prøver at råde bod på dette, ved at præsentere centrale tekster som Haug har skrevet i denne periode.

Bogen er redigeret af Klaus Schulte, Rolf Czeskleba-Dupont og Hartmut Haberland og udgives af Selskabet for Arbejderhistorie (SFAH).

Ny SFAH-bog: Praksisfilosofisk blik fra neden