SFAH-generalforsamling

SFAH-generalforsamling

Posted d. 15. marts 2023

Dagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet
  4. Indkomne forslag
  5. Valg
  a) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter:
  – Mads Bruun Pedersen – ikke på valg
  – Ulla Jeppesen – ikke på valg
  – Kenn Schoop – ikke på valg
  – Peter T. Christensen – ikke på valg
  – Christian Holtet – modtager genvalg
  – Rasmus Emil Hjort – modtager genvalg
  – Irene Odgaard – modtager genvalg
  – Peter Raben – opstiller til bestyrelsen for 2 år
  Derudover to vakant pladser som suppleanter
  b) Valg af revisorer samt revisorsuppleant
  På valg:
  – Bent Gravesen – modtager genvalg som revisor
  – Knud Holt Nielsen – modtager genvalg som revisor
  *Lars K. Christensen – modtager genvalg som revisorsuppleant
  6. Evt.

Af hensyn til bestilling af sandwich, bedes man tilmelde sig senest dagen før på: sfah@sfah.dk

Dato/klokkeslæt
15. mar 2023
18:00-20:00

Lokation
Metal Hovedstaden
Nyropsgade 25
København V